World of Books - Find your book here

In Love with Art: Fran_oise Mouly's Adventures in Comics ...

In Love with Art: Fran_oise Mouly's Adventures in Comics ...

Jeet Heer

copyright © Jeet Heer, 2013 first edition Published with the generous assistance of the Canada Council for the Arts and the ... Heer,Jeet, author Inlovewith art: FrançoiseMouly's adventuresin comics with Art Spiegelman / written by Jeet Heer .
Comics and Language: Reimagining Critical Discourse on the Form

Comics and Language: Reimagining Critical Discourse on the Form

Hannah Miodrag

trans. by Shirley Smolderen, in A Comics Studies Reader, ed. by Jeet Heer and Kent Worcester (Jackson: University Press of Mississippi, 2009a), pp. 3–13. —— —. “The Impossible Definition,” in A Comics Studies Reader, ed. by Jeet Heer and ...
A Comics Studies Reader

A Comics Studies Reader

Jeet Heer

These are the only statistical analyses of the audience that I could find, except for those published by Herner, Mitos y monitos, and Harold Hinds Jr. and Charles Tatum, Not just for Children: The Mexican Comic Book in the Late 1960s and ...
Complete Little Orphan Annie

Complete Little Orphan Annie

Jeet Heer

A compilation of Little Annie comic strips published with the New York Daily News, arranged in the correct order and with most of the strips reproduced from the original artwork by the author.
Sweet Lechery: Reviews, Essays & Profiles

Sweet Lechery: Reviews, Essays & Profiles

Jeet Heer

JeetHeer. is a cultural journalist and academic whose work has appeared in such publications as the National Post, Slate.com, the Boston Globe, The Walrus and The Guardian. He has co-edited eight books and been a contributing editor to ...
Jailed for Possession: Illegal Drug Use, Regulation, and ...

Jailed for Possession: Illegal Drug Use, Regulation, and ...

Catherine Carstairs

manuscript and comment on them, including: Robin Room, Leslie Paris, Alan Gordon, Stuart McCook, Dan Malleck, Michael Szonyi, Sharon Wall, Lisa Levenstein, and members of my consumer history reading group, including Jeet Heer, ...
Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en ...

Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en ...

François Valentijn

... waar op hy tot andwoord gaf , drtt de Heer Zecvoögd, * Ff f Quam bier D. Jacob Corf , die ' op Colombo.
Troost-bazuyne, geblaesen ter aenmoediginge van alle ...

Troost-bazuyne, geblaesen ter aenmoediginge van alle ...

Read

T R O o ST - B A z U Y N van den Hoogh-geleerden Heer S I M O N O O M I U S, Uytgeblaesen voor de gekromde, en in 't swertgaende Dochter Zions. W At treurt mijn Nederlandt om dat drie Leeden, Van haer zijn afgescheurt, en plat ...
Preparing for Sudden Change in North Korea

Preparing for Sudden Change in North Korea

Paul B. Stares

... Paul Heer National Intelligence Council Alexandre Mansourov Open Source Works MarkE.Manyin Congressional Research Service Michael A. McDevitt, USN (Ret.) Center for Naval Analyses Thomas L. McNaugher RAND Corporation Don  ...
Maendelyke uittreksels, of de Boekzael der geleerde werrelt

Maendelyke uittreksels, of de Boekzael der geleerde werrelt

Read

De Heer SALoMoN LAPID oTH en zyne Huisvrouw SARA DE JoNG, geboren en opgevoed in de Joodsche gemeente, benevens derzelver dertien Kinderen werden, na voorafgaande belydenis der Ouderen en oudsten der Kinderen, door  ...
Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt

Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt

Read

De Heer Salomon Laudoth en tyne Huisvrouw " Sara de Jong , geboren en opgevoed in de Jood- fche gemeente , benevens derzelver dertien Kinderen werden , na voorafgaande belydenis der Ouderen en oudflen der Kinderen , door den H.
Maandelijkse Nederlandsche Mercurius

Maandelijkse Nederlandsche Mercurius

Read

Tot Raaden, Samuel Scbuurbecque, Dr Daniel Antbonie - Massis, Mr. Pieter Paul van Gelre, Mr. Jan van der Wolf, Mr. Leo ... Heer van Westenschouwen, Mr. Adriaan de Lange, Samuel Boeye, Bonifacius Cau, Mr. Willem Adriaan de jonge, Mr.
Keurlyke beschryving van Choromandel, ... Malakka ... ...

Keurlyke beschryving van Choromandel, ... Malakka ... ...

Read

... hier D. Jacob Corf, die op Colombo gelegt wierd, en in 't begin dezes jaars, vertrok D. Maxwel ziek, en verscheen den 23. April in dien staat op Batavia, te meer, alzo zyn Eerw. met den Heer van Goens niet over weg kon, en om dat hy een ...
Ter bruilofte van myn waarde broeder ... Jacobus De Net en ...

Ter bruilofte van myn waarde broeder ... Jacobus De Net en ...

Carolus De Net

TER BRUILOFTE VA N M Y N WA ARDE В R O E D ER J AC DEN HEER BUS DE NET E N M EJ U F F R O UW ISABELLA VAN DEN BERGHE, DOOR DEN H. BAND DES HUWELYKS VEREENlGT. w Yl ik my op een avondftond Buyten het ...
Open brief aan den heer dr. J. G. Ottema, den bewerker en ...

Open brief aan den heer dr. J. G. Ottema, den bewerker en ...

Jacobus Doornkaat Koolman

Jacobus Doornkaat Koolman. Openbrief Dr. J. G. 0ttema, den bewerker en vertaaler van het „0era Linde bok“ .' ‚I.‚l ' ‚ " '_ \ ; '/ììf'‚'‚'. ''/L'L/ Î .â‚k‚á'/É á'Z'/ía;n' l 4' ."' ‚'‚'43'Ë237{ ' /‚1 Leeuwarden. / ' taelkundä'gìeT verkortingen. ' i ndl.
Beschrijving van het in de Koninklijke Bibliotheek te 's ...

Beschrijving van het in de Koninklijke Bibliotheek te 's ...

Gerrit Van Lennep

Een derzelve is getiteld: Beschrijving van het in de Koninklijke Bibliotheek berustende handschrift der Batavia, door ... omdat genoemde Heer vroeger Onder-Bibliothecaris was bij de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage en derhalve de ...
Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden

Read

De Heer J.Schencking befchryft het wapen, dat het 1 is fcutum turn galea apert a , feu canctll/ita , ita ut in fcuto eoeruleo fir.t duo li/ia alba ^loriga", transver/a .per- quorum medium tranjit trabs rttbra : in galea vero duaë alae, in inferiori parte ...
Drie hoeden: kluchtspel, in drie bedrijven

Drie hoeden: kluchtspel, in drie bedrijven

Alfred Hennequin

Dat ik heer Paul Boot niet te Jacobina, en Lucie. Paul Boot! Adolf. Want, al heb ik mij ook voorgenomen, den kwastte ;'paren, dien zij bennnt‚,'... als ik hem tegen het lijf loop, sta ik niet voor mlj.zelven in! Man d el m a n , Adolf' sclzuddende.
Indian phytophagous scarabs and their management: present ...

Indian phytophagous scarabs and their management: present ...

R. Ranjan

present status and future strategy R. Ranjan, Gireesh Sharma, S. P. Bohra, Y. S. Mathur, R. B. L. Gupta, Mahendera Jeet Asija. Indian Phytophagous Scarabs And Their Management: Present Status and Future Strategy Editor Gireesh Sharma ...
T' leven ons heren Ihesu Cristi: het ...

T' leven ons heren Ihesu Cristi: het ...

Preview

Dat ander dat huden die Heilighe Kerke van onsen Heer Jhesu Cristi ghetrouwet is ende hem waerlic toe ghevoecht overmids dat doepsel dat hi op desen dach daer na over dertich jaren ontfenc. Ende daer om singhet die Heilighe Kerke nu ...

who called from an unknown number?